Obiectivul general al proiectului constă în reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru 480 de elevi aparţinând preponderent grupurilor vulnerabile din mediul rural şi cu risc educaţional ridicat din mediul urban, din care minim 50 sunt de etnie romă din comunităţile rurale dezavantajate socio-economic aferente UAT Focuri, judeţul Iaşi şi îmbunătăţirea competenţelor pentru 40 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive.