1. Până la sfârşitul proiectului, cel puţin 520 de persoane vor fi incluse în registrul de grup ţintă al proiectului şi vor beneficia de informare constantă cu privire la derularea activităţilor;
  2. Până la sfârşitul proiectului, 480 de elevi preponderent vulnerabili vor participa la activităţile unuia dintre cele şase cluburi tematice organizate în regim outdoor pentru nivelul de învăţământ primar şi gimnazial: (1) Clubul de drumeţii, (2) Clubul ARTS & CRAFTS, (3) Clubul de ştiinţe ale vieţii, (4) Clubul sportivilor, (5) Clubul de lectură Poveştile fermecate şi (6) Clubul de fotografie.
  3. Până la sfârşitul proiectului, 100 de copiii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar (clasa a IX-a) vor fi sprijiniţi în tranziţia şcolară în momentele critice şi în acomodarea în noul ciclu de învăţământ, pentru evitarea riscului educaţional, prin organizarea de activităţi remediale;
  4. Până la sfârşitul proiectului, 40 de cadre didactice vor avea cunoştinţe şi abilităţi îmbunătăţite în domeniul educaţiei outdoor prin perfecţionarea profesională specializată ca urmare a participării la cursurile de formare acreditată „DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PRIN ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER” și „MANAGEMENTUL STATEGIILOR NONFORMALE ÎN EDUCAȚIE”.