Scopul urmărit a fi atins prin desfășurarea activităților prevăzute în cadrul Clubului sportivilor este stimularea aptitudinilor sportive individuale, de grup, de echipă, stimularea interesului pentru educație fizică și sport pentru dezvoltarea unui corp sănătos, dar mai ales înlăturarea tuturor stereotipurilor în ceea ce privește activitățile sportive. Este clubul elevilor ce îndrăgesc mișcarea, în cadrul căruia pot experimenta alte activități sportive decât cele practicate de obicei în timpul orelor de educație fizică.

Necesitatea acestui club este dată de gradul redus de participare a elevilor la activități sportive și nivelul limitat de cunoștințe în acest domeniu. În anul 2016, conform statisticilor, 1 din 3 tineri români nu făcea sport. Este important să le oferim elevilor mai multe variante de activități pe care aceștia să le poată desfășura pe parcursul unei zile. Cercetătorii au arătat că elevii au tendința să efectueze mai multe activități fizice atunci când sunt încurajați și când li se oferă oportunitatea de a încerca diferite tipuri de activități fizice. Atunci când le oferim copiilor mai multe variante, aceștia pot să găsească mai ușor activitățile care sunt pe placul lor.

Prin activitățile desfășurate în cadrul Clubului sportivilor, dorim să lărgim orizontul copiilor în materie de activități sportive. Pornind de la acest țel, activitatea clubului va începe cu prezentarea a diferite tipuri de sport către copii. Copiii vor putea vizualiza diverse competiții sportive și își vor îmbunătăți cunoștințele sportive generale învățând principalele reguli de practicare a unor sporturi precum: scrimă, tenis de masă, tenis de câmp, volei, rugby, karate, capoeira, baschet, fotbal, handbal, gimnastică, dansuri sportive, dansuri populare și nu numai.

Pe baza competițiilor și a imaginilor demonstrative vizualizate împreună, vor avea loc discuții pe baza tipului de activitate sportivă analizată, discuții ce vor viza avantajele și dezavantajele practicării acelui sport, aptitudinile necesare etc. Se va pune un accent deosebit pe combaterea discriminării în sport, subliniind în mod repetat faptul că nu există impedimente de gen în practicarea oricărui sport, că oricine, indiferent de sex, poate practica orice sport își dorește, încercând astfel să înlăturăm ideea adânc înrădăcinată în mediul rural în special, conform căreia doar băieții pot juca fotbal sau doar fetele pot juca handbal.

După parcurgerea unei game variate de sporturi și simularea acestora, copiii vor avea ocazia să voteze pentru a se identifica trei sporturi principale preferate. Elevii celor trei școli ce fac parte din clubul sportivilor își vor exprima prin vot secret preferința față de 1-3 sporturi. Opțiunea exprimată de copii se va concretiza în aprofundarea acestor sporturi, organizarea de antrenamente, ce vor avea ca finalitate organizarea unor competiții sportive între elevii celor 3 școli. Formarea echipelor se va face în mod liber, fără discriminare pe niciun criteriu, încurajându-se frecvent ideea de echipe mixte.

Dintre beneficiile participării la activitățile desfășurate în cadrul Clubului sportivilor, enumeram: stil de viață sănătos, copiii care practică un sport nu numai că ajung să aibă un stil de viață sănătos, dar înțeleg și au parte de beneficiile vieții active, atât în copilărie, cât și mai târziu.

Practicarea unui sport ajută copiii să se mențină în formă și să își creeze un stil de viață echilibrat.

Leadership și muncă în echipă

Sporturile de echipă învață copilul despre importanța muncii în echipă. Lecția aceasta va fi utilă atunci când elevii ajung să lucreze în echipă, la școală sau în viața de adult. De asemenea, o echipă le oferă contextul perfect pentru a se putea familiariza cu ideea de lider și a observa ce înseamnă un lider autentic, o abilitate extrem de utilă în viața de adult.

Încredere în forțele proprii

Copilul activ, copilul care e învățat să practice un sport este acela care va avea încredere în forțele proprii și permanent își va antrena stima de sine, într-un context perfect, pe terenul de joc, potrivit Academiei Americane de Pediatrie.

Fair Play

Aceasta este o altă componentă socială foarte importantă. Orice sport (tenis, fotbal, baschet etc.) le va educa copiilor răbdarea și spiritul de fair play. Își vor aștepta rândul, vor învăța să își asculte antrenorul, să își respecte coechipierii și adversarii, să respecte regulile jocului.

Caracterul inovativ în cadrul acestui club este dat de realizarea unor prestații demonstrative de către unul sau mai mulți invitați prin care copiilor li se va prezenta modul de practicare a unui sport. Persoana ce va prezenta un anumit sport elevilor va fi aleasă astfel încât întâlnirea să lase o amprentă asupra copiilor. Va fi invitată fie o femeie ce practică un sport masculin sau viceversa, fie un campion/sportiv renumit de etnie roma sau din Regiunea Nord-Est ce a avut o anumită vulnerabilitate în copilărie (orfan de 1 sau ambii părinți, cu o stare materială precară, cu o anumită dizabilitate etc.) dar totuși a atins anumite performanțe sportive prin muncă asiduă. Prin alegerea invitatului va fi promovată nediscriminarea în sport, elevilor fiindu-le transmisă ideea conform căreia oricine poate practica orice sport își dorește, indiferent de gen, etnie, rasă, dizabilități sau situație materială.