Clubul de științe este cel mai complex club, ce va cuprinde activități dintr-o arie largă, atât din domeniul științelor exacte, cât și din domeniul științelor naturii. În cadrul clubului de științe vor fi abordare activități din domenii precum biologie, chimie, fizică, geografie, geologie, ecologie și matematică. Scopul acestui club este de a contribui, prin experimentare și joc, la asimilarea unor cunoștințe noi și utile, dar mai ales la înțelegerea unor noțiuni elementare din cadrul domeniilor vizate, ajutând copiii să își perfecționeze abilitățile și să își dezvolte deprinderi noi. Este clubul elevilor pasionați de fizică, chimie, biologie, geografie și chiar matematică, unde se pot face experimente și se poate explora partea practică, legată de viața de zi cu zi, în aer liber.

Necesitatea desfășurării acestui tip de activități a fost evidențiată prin analizele de nevoi realizate la nivelul școlilor partenere. Nevoia de aprofundare a noțiunilor practice în domeniul științelor reiese și din diverse studii în domeniul educațional. Studiul „Tendințe în domeniul Studiilor Matematice și Științifice Internaționale” realizat în anul 2019 concluzionează că elevii din România ating cel mai mare grad de analfabetism funcțional dintre statele UE, respectiv că 22% dintre tineri sunt analfabeți funcțional la matematică, chimie, fizică și biologie.

Ca și în cazul celorlalte cluburi, activitățile vor fi structurate pentru ciclul primar și gimnazial, astfel încât, prin joacă, experimente distractive, discuții, elevii vor vedea în practică diverse noțiuni din domeniile menționate, despre care au învățat în cadrul educației formale. Profesorul îndrumător se va asigura că experimentele sunt sigure, nontoxice, colorate și distractive și se vor exemplifica noțiuni de fizică, chimie și va coordona activități și jocuri ce vor ajuta copiii să înțeleagă și să memoreze mai ușor noțiuni de matematică, astronomie, geografie etc.

Îndrumați corespunzător, copiii ajung să experimenteze singuri, să lucreze în echipă, să se implice activ în ceea ce fac. În plus, activitățile desfășurate vor oferi copiilor ocazia de a învăța: noțiuni științifice; să asculte activ și să pună întrebări; să accepte greșelile și să le depășească, gestionându-le corespunzător.

Pe lângă noțiunile teoretice prezentate și aplicabilitatea lor în practică prin diverse experimente, jocuri și activități, elevii vor mai afla informații interesante despre diverse invenții renumite pe plan mondial a unor inventatori români, din trecut sau din prezent, se va discuta despre implicarea femeilor în știință și reușitele lor. Prin organizarea unei drumeții într-una dintre pădurile din imediata apropiere a școlii elevii vor participa la diverse jocuri și activități distractive prin care vor observa detalii legate de floră, faună, geologie și vor avea ocazia să desfășoare activități de ecologizare.

În cadrul clubului de științe vor fi organizate două concursuri de colectare deșeuri (1 concurs între elevii de gimnaziu și 1 concurs între elevii claselor primare) între cele trei școli implicate în proiect, într-o anumită porțiune a pădurii, desfășurat pe echipe, în care fiecare echipa va colecta un anumit tip de deșeu – plastic, sticlă, carton, menajere) în urma căreia li se va sublinia importanța acțiunilor fiecăruia dintre noi asupra mediului. De asemenea, în cadrul acestui atelier, elevii vor afla noțiuni interesante despre corpul uman, vor participa la diverse jocuri de observare a simțurilor omului, dar și de memorare a unor caracteristici/ curiozități ale corpului uman (exemplu: vor lucra în echipa pentru asamblarea/confecționarea unui schelet, vor poziționa corect organele interne).

Beneficiile participării la activitățile clubului de științe asupra copiilor constau în: dezvoltarea abilităților cognitive de cunoaștere și experimentare a fenomenelor fizice și chimice cunoscute; explicarea fenomenelor naturale utilizând cunoștințe și metode (inclusiv observația și experimentul) pentru a identifica probleme și pentru a trage concluzii bazate pe dovezi; dezvoltarea și aplicarea gândirii matematice pentru a rezolva o serie de probleme în situații cotidiene; abilitatea și disponibilitatea de a utiliza moduri de gândire și de prezentare specifice științelor (grafice, formule, reacții chimice, diagrame, modele). Prin participarea activă la club, copiii experimentează și explorează; capătă încredere în ei și în ceilalți copii; își dezvoltă curiozitatea pentru știință; înțeleg mai bine fenomenele prezente în viața de zi cu zi.

În cadrul activităților cluburilor de științe sunt utilizate metode inovative de învățare, elevii având ocazia să pună în practică o serie de noțiuni teoretice din materii precum fizică, chimie, biologie, geografie, matematică, materii care, în cadrul educației formale, sunt abordate numai prin prisma informațiilor teoretice și mai puțin prin practică. De asemenea, în cadrul cluburilor sunt cuprinse măsuri de protecție a mediului (concurs colectare selectivă deșeuri într-o pădure învecinată), egalitate de șanse și nediscriminare (echipe mixte, ce vor cuprinde atât fete cât și băieți, atât copii de etnie roma cât și non-roma; discuții despre inventatori/cercetători femei/ din mediul rural/ de etnie roma).