Acest club este dedicat copiilor pasionați de lectură și are ca scop fructificarea plăcerii de a citi, respectiv de a pune în scenă anumite întâmplări din cărțile citite, motivarea copiilor să descopere într-o măsură cât mai cuprinzătoare lumea cărților, dar mai ales dezvoltarea competențelor elevilor de a înțelege mesajul textelor citite și îmbunătățirea capacității de a-și imagina acțiunea textului.

Necesitatea implementării acestei activități reiese atât din analizele de nevoi realizate la nivelul fiecărei școli partenere, în cadrul cărora atât părinții, cât și profesorii au considerat necesare acțiuni în acest domeniu, dar și din situația actuală din România, caracterizată de un procent îngrijorător de analfabetism funcțional. În anul 2018, aproximativ 41% dintre persoanele care știu să citească, nu înțeleg ceea ce au citit. Mai precis, aceste persoane pot reproduce verbal sau în scris un text, dar nu îl înțeleg suficient pentru a-l folosi ca resursă în reușita unei acțiuni sau în performanță. Semnele grafice sunt recunoscute, dar conținutul de idei nu este înțeles decât, eventual, la un nivel foarte superficial.

După cum am menționat anterior, activitățile desfășurate în cadrul Clubului de lectură Poveștile fermecate vor fi adaptate nivelului de învățământ frecventat de copii, astfel încât activitățile dedicate elevilor din clasele primare vor cuprinde diverse acțiuni de combatere a analfabetismului funcțional: dezvoltarea competențelor de scris și citit prin joc; dezvoltarea limbajului prin vizionarea și reproducerea de povești și opere; comunicare în grup. Clubul de lectură se poate derula în aer liber, elevii pot citi cu voce tare, ceea ce reprezintă baza alfabetizării. Cititul cu voce tare atrage copiii spre lectură și formează apetitul pentru carte.

În funcție de grupa de vârstă și nivelul educațional al elevilor, în cadrul Clubului de lectură Poveștile fermecate se vor desfășura activități precum jocuri menite să dezvolte arta conversației, în care participanții pot prelua rolul autorului sau al personajelor favorite, din cărțile lecturate. Aceștia pot răspunde întrebărilor adresate de ceilalți participanți. Pornind de la o anumită acțiune lecturată, elevii pot încerca să își imagineze un alt fir epic/alt final al poveștii.

Astfel, esența celor citite va fi înțeleasă și dezbătută, din mai multe perspective.

Redactarea unui jurnal al lecturii

Pornind de la lectura cărții/poveștii alese și pe baza discuțiilor libere, se poate alcătui un jurnal de concluzii/impresii. Acesta poate fi realizat pe parcursul sau la finalul unei tematici/cărți.

Vizionarea unui film inspirat din cărțile citite

Se știe că atât cei mici, cât și adolescenții adoră să urmărească proiecțiile cinematografice inspirate din viața personajelor favorite. În cazul în care există un film adaptat din scenariul unei cărți lecturate, vizionarea acestuia poate deveni o activitate distractivă pentru participanți.

Organizarea unei piese de teatru

Pe baza lecturii parcurse, elevii vor avea ocazia să pună în scenă diverse fragmente reprezentative. Această activitate îi va ajuta să își însușească emoțiile personajului, să își dezvolte abilitățile de exprimare, de limbaj.

Crearea unei proprii povești/poezii

Profesorul îndrumător poate iniția o poveste pornind de la un obiect din jur (un copac, o insectă, un animal etc.), iar copiii vor crea împreună firul epic. Fiecare copil va continua din punctul în care a rămas colegul său, astfel încât toți copiii vor contribui la crearea poveștii/poeziei.

În cadrul Clubului de lectura Poveștile fermecate copiii vor învăța să abordeze cărțile într-un mod creativ și vor deprinde aptitudini precum analiza, percepția, dezvoltarea gândirii analitice și îmbunătățirea capacității de vizualizare prin imaginație. Dezvoltarea cognitivă este accelerată prin lectură. Cititul va ajuta copiii la extinderea vocabularului, la asocierea cuvintelor, la evoluția percepției și analizei detaliilor. Tematicile selectate vor fi diverse, iar tipurile de lecturi vor fi adaptate vârstei copiilor (școală primară/gimnaziu). Lecturile din cadrul clubului vor cuprinde atât titluri din programa școlară, dar mai ales titluri din afara acesteia, ce transmit diverse mesaje cu impact pozitiv în dezvoltarea copiilor.

În clubul de lectură cartea citită este un declanșator, nu o finalitate. Plecând de la carte, copiii vor fi stimulați să creeze, să fie activi în întâlnirea cu povestea și cu ilustrațiile.

Capacitatea de a se exprima și imaginația sunt vitale pentru copii. De aceea, majoritatea activităților din cadrul clubului vor da ocazia copiilor să creeze. De asemenea, aceștia vor fi implicați activ în discuții și diverse dezbateri pe tema cărții citite, menite să conducă la dezvoltarea abilităților de comunicare.

Avantajele participării la activitățile derulate în cadrul clubului de lectură sunt:

  • descoperirea, prin lectură și discutarea textelor propuse a noi modele de viață, a unor principii de viață și punerea în balanță a stilului lor de viață și cel al personajelor descoperite în minunata lume a cărților;
  • dezvoltarea unor abilități sociale, de a face conexiuni prin folosirea propriei experiențe;
  • dezvoltarea aptitudinilor socio-emoționale, îmbunătățirea auto-exprimării și dezvoltarea limbajului;
  • stimularea capacității de receptare a mesajului textului literar sau nonliterar;
  • dezvoltarea interesului pentru lectură;
  • dezvoltarea capacității interpretative, imaginative și creative;
  • dezvoltarea capacității de dezvoltare și exprimare a textului literar;
  • dezvoltarea spiritului de echipă.

În desfășurarea clubului va fi adus cel puțin un element de inovație socială ce va întreține interesul copiilor față de activitatea clubului, dintre care exemplificăm: invitarea unei persoane (copil, femeie, de preferință de etnie roma) ce a scris o carte/poveste pentru copii care să își împărtășească experiența sau să le citească personal copiilor; un actor/o actriță, de preferință de etnie roma/cu o anumită vulnerabilitate, care să împărtășească copiilor reușitele lor.

Elementul inovativ ce va fi adus clubului va urmări să motiveze copiii în a învăța, a munci pentru îndeplinirea viselor, stabilindu-le modele de urmat în viață. Prin tematicile lecturilor abordate se va încerca insuflarea către copii a unor comportamente sociale, care să sprijine protecția mediului, drepturile omului, egalitatea de șanse, nediscriminarea rasială, de gen, culturală, de religie etc.