Scopul acestui club constă în dezvoltarea abilităților spațial-vizuale și creative a copiilor din grupul țintă și a modalităților de exprimare liberă prin intermediul fotografiei. Clubul de fotografie își propune însușirea de către minimum 80 de elevi din grupul țintă a cunoștințelor și a deprinderilor referitoare la utilizarea aparaturii fotografice și a tehnicilor de prelucrare fotografică.

Micii fotografi pătrund în tainele realizării fotografiei clasice și a celei digitale, dobândind noțiuni de bază în tehnica și arta fotografică. Clubul se adresează copiilor pasionați de fotografie, care doresc să acumuleze cunoștințe legate de tehnicile foto. Se pot realiza fotografii atât în aer liber, cât și în natură, se pot realiza expoziții în mediul online, pe platforme/bloguri dedicate, unde cele 3 școli pot colabora cu ușurință, respectând restricțiile impuse de pandemie.

Obiectivele specifice urmăresc creșterea gradului de implicare a locuitorilor din comunitățile vizate prin organizarea de evenimente cu specific cultural de tipul expoziții de fotografie; familiarizarea membrilor grupului țintă cu subiecte teoretice și practice referitoare la: realizarea fotografiei digitale; realizarea fotografiei de tip documentar; proiecte similare celor de organizare a unor expoziții de fotografie; obținerea de fotografii tematice pentru expozițiile de fotografie; realizarea de aplicații practice referitoare la alegerea unor rame pentru fotografii; realizarea de aplicații practice având la bază colajele din fotografii; pregătirea expoziției și vernisarea expoziției.

Ca urmare a participării la activitățile clubului de fotografie, cei 80 de elevi vor avea următoarele beneficii: dezvoltarea abilităților de lucru în echipă; stimularea reflecției asupra realității; dezvoltarea abilităților de exprimare creativă; formarea deprinderilor de bază în fotografie; asumarea unor principii și norme ale eticii fotografiei; stimularea creativității și a spiritului de inițiativă; dezvoltarea încrederii în sine și îmbunătățirea imaginii de sine; dezvoltarea capacității de acțiune pentru rezolvarea unei probleme comunitare; dezvoltarea capacității de interacțiune și susținerea relațiilor comunitare.