Scopul acestui club se fundamentează pe familiarizarea celor 80 de copii din grupul țintă cu tematici precum promovarea respectului față de mediu, a protecției mediului și a schimbărilor climatice prin organizarea și desfășurarea a 3 expediții în natură. De asemenea, cei 80 de membrii ai clubului de drumeții își vor dezvolta competențe și simțul responsabilității sociale.

Necesitatea implementării acestei activități se fundamentează pe Strategia Națională în domeniul Politicii de Tineret 2014-2020. Unul dintre principalii indicatori de urmărire a efectelor pe care politicile în domeniul participării și voluntariatului le au asupra situației tinerilor rezidă în participarea tinerilor în organizații politice sau în organizații neguvernamentale orientate spre comunitate sau mediu. În contextul promovării educației pentru dezvoltare durabilă, activitatea se fundamentează pe promovarea unui model de educație care presupune aplicarea cunoștințelor teoretice asimilate în activități practice, utilizând metoda observației și exemplului, a lucrului în echipă, participarea civică, întărind, totodată, înțelegerea principiilor societății democratice. Tinerii ar trebui să fie conștienți de problemele legate de deșeurile urbane neadministrate corespunzător, astfel încât să poată participa la bunele practici de management a deșeurilor și să devină cetățeni responsabili. De asemenea, pot influența și alte categorii de persoane, în special adulții, care vor urma comportamente durabile de gestionare a deșeurilor acasă și astfel pot aduce în societate schimbări de comportament mult dorite, legate de gestionarea deșeurilor.

Elevii pot face drumeții în pădurile din jurul orașului Iași, pe trasee marcate, folosind echipamentul furnizat prin proiect, învățând în același timp regulile elementare ale drumeției. Pot face de asemenea opriri sub formă de popas, își pot instala hamace și pot petrece momente agreabile în mijlocul naturii, dat fiind faptul că orașul Iași este înconjurat de păduri cu marcaje și drumuri forestiere accesibile. Pe distanțe mai lungi, copii se vor deplasa cu autoturismele părinților (acolo unde este cazul), cu sprijinul și participarea acestora. De asemenea, deplasările se pot realiza și în jurul școlii, în jurul localității sau în alte locații de interes (parcuri, grădini, pădure). Pe lângă deplasări, elevii vor avea și sesiuni de informare privind citirea hărților, identificarea traseelor, prim ajutor și alte tematici relevante.

Clubul de drumeții își va fundamenta activitatea pe următoarele principii directoare: comunitate, dezvoltare fizică, creativitate, viața în natură.

În toate activitățile desfășurate, membrii Clubului de drumeții se vor amuza, își vor face (noi) prieteni; vor experimenta lucruri/situații noi; vor conștientiza problemele mediului înconjurător și vor progresa ca mici cetățeni. Vor fi grupați în grupuri, numite patrule (5 membrii per patrulă), respectând principiile clubului de drumeții.

Tipuri de acțiuni ce vor fi întreprinse în cadrul clubului de drumeții: jocuri implicând modele pozitive și negative, exemple, ilustrații, jocuri pentru conștientizarea protejării mediului înconjurător, jocuri de cooperare, alcătuirea de angajamente pentru protejarea mediului, exerciții de prim ajutor, întâlniri cu alte persoane din comunitate, expediții în locuri interesante, familiarizarea cu lumea aventurilor în natură, recunoașterea nevoilor speciale ale celorlalți, jocuri în echipă, alimentație sănătoasă, participare la activități fizice, autocunoaștere, menținerea condiției fizice și a sănătății, gătit în natură, învățarea de poezii și cântece de munte, jocuri de rol, scenete, activități de conservare a mediului (strângerea gunoiului, reciclarea deșeurilor, plantarea de arbuști și flori), organizarea de campanii de ecologizare locale, cunoașterea tradițiilor din alte locuri, aventuri în natură, sporturi, excursii de o zi, drumeții, excursii în weekend, alte activități similare. Aceste acțiuni vor stimula activismul și creativitatea prin abordarea aspectelor privind protecția mediului înconjurător: implicarea copiilor în viața comunității, explicarea asemănărilor și deosebirilor dintre natură și oameni, îmbunătățirea și menținerea calității mediului, dezvoltarea capacității de a gândi critic și creativ, conștientizarea faptului că sunt cetățeni care pot să se implice în rezolvarea unei probleme ce afectează mediul și comunitatea.

Specificul activităților din clubul de drumeții va consta în aplicarea de metode de lucru nonformale, activ-participative și practic-aplicative – jocul ca formă de realizare educațională și distractivă, activități de lucru în echipă – în vederea dezvoltării capacităților socio-emoționale.

Membrii clubului de drumeții se vor forma și dezvolta ca persoane armonioase, independente, responsabile și valoroase pentru comunitatea/societatea în care trăiesc, respectând următoarele cinci principii de bază: autodisciplina; implicarea în activități de cooperare în grup; înțelegerea lumii înconjurătoare, contribuție la construirea unei societăți mai tolerante, descoperirea nevoii de comunitate.

Dintre metodele interactive de învățare ce vor utilizate în cadrul Clubului de drumeții menționăm: ajutor acordat altor persoane (membrii clubului de drumeții vor fi sensibili la problemele celor apropiați, vor vedea că există multe moduri de a-i ajuta pe cei din jur și vor aplica unul din principiile solidarității potrivit căruia trebuie să faci în fiecare zi o faptă bună, oricât de neînsemnată ar părea ea), vizite în natură (o modalitate de lărgire a orizontului), jocuri interactive (mod util de explorare a lumii înconjurătoare), crearea de lucruri noi (de la cel mai simplu desen la modelaj și confecționarea de obiecte diverse și utilizarea unor tehnici/tehnologii noi), cunoașterea altor oameni (membrii clubului de drumeții își pot îmbogăți cultura generală și experiența de viață făcând noi cunoștințe, aflând informații despre locul lor în comunitate și modul lor de viață), interpretare teatrală și muzicală (aceasta metodă stimulează imaginația membrilor clubului și oferă ocazia de a lucra în grup), ascultare de povestiri (povestirea este o manieră eficientă de a comunica și a împărtăși altor copii din propria experiență; în plus, dezvoltă capacitatea de ascultare și imaginația creativă), credințe și principii (se pot folosi imagini și teme care să-i ajute pe membrii clubului de drumeții să se gândească și la alții, ajungând să aibă credințe și valori puternice), participarea la jocuri și activități în aer liber îi ajută pe membrii clubului să aprecieze minunile naturii.

Tema secundară referitoare la nediscriminare va fi abordată prin asigurarea accesului la acțiunile clubului tuturor membrilor grupului țintă care au înclinații pentru acest tip de club, indiferent de vârstă, gen, locație de proveniență, etnie etc. Tema secundară referitoare la inovarea socială va fi abordată prin valorificarea oportunităților locale de integrare a membrilor comunităților defavorizate și prin organizarea de expediții în natură, elevii din clasele primare și cei din gimnaziu colaborând în acest sens.