Prin activitățile clubului de ARTS & CRAFTS, ne propunem, folosind mijloacele specifice artelor vizuale, dezvoltarea încrederii copilului în forțele proprii și în capacitatea lui de autodepășire. Promovăm competiția cu propria persoană, depășirea obiectivelor, încurajăm comunicarea și ajutorul între copii, precum și spiritul de echipă. Precizia și atenția la detalii fac din arte o arie care îl ajută pe copil în timp să devină o persoană extrem de răbdătoare, să reușească să-și păstreze  concentrată atenția la sarcinile de lucru (la școală, dar și la maturitate). Arta stimulează procesele cognitive, dezvoltă capacitățile intelectuale ale copilului prin provocarea la gândire și prin stimularea imaginației și creativității. Atunci când studiază artele și se implică activ în activități, copii află o mulțime de informații noi. Au ocazia să discute despre ceea ce fac, să afle detalii esențiale despre arta respectivă și să își îmbogățească astfel cultura generală.

Necesitatea acestei activități vine din activitățile limitate cuprinse în programa școlară în domeniul artelor plastice la nivelul claselor CP - a VIII-a, aceștia având doar posibilitatea de a desena/picta. Elevii cu înclinație spre domeniul artistic nu au posibilitatea să își dezvolte creativitatea și abilitățile în cadrul activităților școlare. În cadrul clubului vor fi prezentate și practicate diverse tipuri de arte plastice și manuale, atât clasice (pictură, desen, broderie, împletit, modelaj în lut etc.) cât și moderne (quilling, origami, creație cu licheni, pictură pe numere etc.). Elevii vor învăța și observa informații teoretice și tehnici de lucru din fiecare tip de artă plastică menționat și vor avea ocazia să creeze propriile lucrări de artă. Instrumentele utilizate vor fi atât din cele clasice, precum pensoane, culori, hârtie, lipici etc., cât și unele inedite, identificate în aer liber, precum frunze, crengi, flori, diverse plante etc.

Toate lucrările artistice create de copii vor fi prezentate părinților și colegilor cu ocazia a diverse expoziții tematice, elevii lucrând de asemenea și diferite obiecte de artă ce vor fi oferite mamelor cu ocazia zilei de 8 Martie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă etc. Oportunitatea de a oferi celor dragi obiecte de artă create de ei înșiși, va avea ca efect sporirea încrederii în sine a elevilor pe de o parte, respectiv a sentimentului de mândrie a părinților, subliniind totodată importanța participării la activitățile educaționale ale copiilor.

Considerăm că activitățile ce vor fi desfășurate în cadrul acestui club vor avea o serie de beneficii asupra copiilor, precum:

Creativitatea - activitățile de artă plastică facilitează dezvoltarea personalității copilului prin valorificarea potențialului creativ, prin stimularea interesului pentru artă și cunoaștere, prin realizarea unor lucrări originale pe teme prestabilite, folosind diferite materiale și tehnici. Copiii vor fi încurajați să se exprime și să își asume unele riscuri prin procesul artistic, aceste provocări dezvoltând sentimentul de inovare, care va fi important în viața lor de adult.

Abilitățile motorii - multe dintre mișcările implicate în artă, cum ar fi ținerea unei pensule, desenarea cu un creion, modelarea unui obiect de lut, mânuirea unui ac de brodat/andrele de împletit, sunt esențiale pentru creșterea abilităților motorii fine.

Dezvoltarea limbajului - elevii vor folosi cuvinte descriptive pentru a discuta despre propriile creații și emoțiile experimentate prin diferitele stiluri de artă, vor învăța noțiuni noi legate de tipuri moderne de artă plastică.

Luarea deciziilor - educația artistică întărește rezolvarea problemelor și gândirea critică. Experiența de luare a deciziilor și posibilitatea de a alege în cadrul procesului de creație, transmite copilului pe viitor faptul că orice situație nou întâlnită are și o rezolvare.

Învățarea vizuală prin simboluri - desenul, sculptura cu lut, quillingul, arta plierii hârtiei prin origami și colajul dezvoltă abilitățile creative, care sunt importante în dezvoltarea inteligenței vizual-spațiale. Aceste informații constau în indicii pe care le primesc de la imagini sau obiecte tridimensionale din mass-media și cărți. Educația artistică învață elevii cum să interpreteze, să critice, să folosească informațiile vizuale și cum să facă alegeri în cunoștință de cauză.

Perseverența - copiii observă că munca și perseverența sunt esențiale pentru a putea realiza obiecte lucrate manual. Această mentalitate va contribui la dezvoltarea deprinderilor fizice și a reflexelor pentru acțiuni repetitive.

Colaborarea - multe dintre formele de artă, cum ar fi colajul, quillingul, modelajul, necesită muncă în echipă. Copiii pot să-și distribuie materialele și responsabilitățile pentru a atinge scopul lor comun. Copiii învață care este contribuția lor la grup ca și parte integrantă a succesului, chiar în cazul în care nu dețin de fiecare dată rolul principal.

Și în cadrul acestui club vor fi integrate într-o măsură pe cât de mare cu putință principii precum nediscriminarea pe orice criteriu, egalitatea de șanse, protecția mediului și dezvoltarea durabilă. Dintre activitățile avute în vedere în acest sens enumerăm: realizarea unor lucrări de artă utilizând materiale reciclate după informarea prealabilă a copiilor asupra efectelor negative ale poluării planetei, realizarea unui desen/a unei picturi prin care este transpusă o imagine ce vizează multiculturalitatea, încurajarea copiilor să coloreze personaje umane cu maro, explicându-le importanța nediscriminării bazate pe etnie/rasă, crearea unui obiect de artă specific culturii rome, povestind copiilor detalii reprezentative legate de moștenirea culturală roma. În plus, printre tematicile ce vor fi abordate în cadrul Clubului ARTS & CRAFTS vor fi prezentate exemple profesionale a unor persoane/personaje ce activează în acest domeniu, va fi analizat parcursul profesional pe care l-au urmat și rezultatele profesionale obținute. Vor fi dezbătute păreri ale elevilor privind activitatea profesională reprezentativă pentru domeniul artelor plastice a femeilor exemplificate, urmărind să li se insufle elevilor din grupul țintă ideea ca prin studiu intens și muncă pot urma orice cariera își doresc și pot obține rezultate profesionale deosebite, indiferent de gen, vârstă, etnie, religie, orientare sexuală etc. Inovația socială în cadrul clubului de arte plastice este dată de invitarea unei persoane ce activează în domeniul artelor plastice, care va prezenta experiența sa în acest domeniu, va demonstra copiilor diverse tehnici de lucru și va motiva copiii să își urmeze visele, stabilindu-le un model de urmat în viață. Ca și în cazul celorlalte cluburi, persoana invitată va fi aleasă astfel încât să aibă un impact semnificativ asupra copiilor, să le înlăture orice prejudecăți discriminatorii pe bază de gen, rasă, etnie, dizabilități, religie, statut social etc.

Temele orizontale la care contribuie această activitate fac referire la principiul egalității de șanse și non-discriminării și cel al inovării sociale.