În cadrul proiectului, în cele 3 unități de învățământ, vor fi amenajate 3 spații pentru derularea activităților outdoor și vor fi achiziționate materiale specifice celor 6 cluburi, precum seturi origami, seturi pentru Quilling, seturi pentru împletit, kit-uri pentru experimente la fizică și chimie, lanterne, diverse articole şi echipamente de sport, busole, jocuri educative, lanterne, rucsacuri și diverse alte materiale pedagogice.

Astfel, se vizează asigurarea unui cadru modern şi sigur pentru desfăşurarea activităţilor în aer liber, care motivează persoanele din grupul ţintă să îşi continue studiile sau să participe la activităţile educaţionale nonformale, deoarece acestea se caracterizează, în general, printr-o vulnerabilitate crescută, generată de condiţiile socio-economice în care au crescut şi trăit şi care pot influenţa în mod negativ modul în care ei percep şcoala, şi pot conştientiza importanţa frecventării cursurilor şi importanţa educaţiei oferită de şcoală, stimularea interesului pentru şcoală, îmbunătăţirea frecvenţei la activităţile şcolare formale şi nonformale şi prevenirea/reducerea abandonului şcolar, aplicarea de metode de lucru nonformale, activ-participative şi practic-aplicative – jocul ca formă de realizare educaţională şi distractivă, activităţi de lucru în echipă în vederea dezvoltării capacităţilor socio-emoţionale, exerciţii de învăţare experimentală în vederea dobândirii unor deprinderi de comunicare şi de dezbatere.

Proiectul vizează participarea cadrelor didactice, în mod gratuit, la sesiuni de dezvoltare a competenţelor transversale în domeniul educaţiei nonformale/outdoor, îmbunătăţirea actului educaţional prin prisma dezvoltării competenţelor resurselor umane şi dezvoltarea de metode interactive de predare şi învăţare în aer liber, îmbunătăţirea calităţii actului educaţional, lărgirea perspectivelor şi a orizontului în plan profesional şi personal şi ridicarea standardelor şi a nivelului de trai la nivel de comunitate.

Prin proiect se asigură suportul material pentru desfăşurarea celor 6 tipuri de cluburi educaţionale; definirea cadrului optim pentru derularea activităţilor; stimularea interesului elevilor faţă de activităţile educaţionale şi implicit, creşterea ratei de participare în învăţământul primar şi secundar.