Activitățile de tipul cluburilor sunt organizate pe domenii de interese, pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-emoționale, pentru favorizarea auto-exprimării, cu accent pe dezvoltarea limbajului, pentru a putea exersa coordonarea și funcțiile motorii sub supraveghere și prin interacțiune cu personalul.

1. CLUBUL DE DRUMEȚII

Scopul acestui club se fundamentează pe familiarizarea celor 80 de copii din grupul țintă cu tematici precum promovarea respectului față de mediu, a protecției mediului și a schimbărilor climatice prin organizarea și desfășurarea a 3 expediții în natură. De asemenea, cei 80 de membrii ai clubului de drumeții își vor dezvolta competențe și simțul responsabilității sociale.

Necesitatea implementării acestei activități se fundamentează pe Strategia Națională în domeniul Politicii de Tineret 2014-2020. Unul dintre principalii indicatori de urmărire a efectelor pe care politicile în domeniul participării și voluntariatului le au asupra situației tinerilor rezidă în participarea tinerilor în organizații politice sau în organizații neguvernamentale orientate spre comunitate sau mediu. În contextul promovării educației pentru dezvoltare durabilă, activitatea se fundamentează pe promovarea unui model de educație care presupune aplicarea cunoștințelor teoretice asimilate în activități practice, utilizând metoda observației și exemplului, a lucrului în echipă, participarea civică, întărind, totodată, înțelegerea principiilor societății democratice. Tinerii ar trebui să fie conștienți de problemele legate de deșeurile urbane neadministrate corespunzător, astfel încât să poată participa la bunele practici de management a deșeurilor și să devină cetățeni responsabili. De asemenea, pot influența și alte categorii de persoane, în special adulții, care vor urma comportamente durabile de gestionare a deșeurilor acasă și astfel pot aduce în societate schimbări de comportament mult dorite, legate de gestionarea deșeurilor.

Elevii pot face drumeții în pădurile din jurul orașului Iași, pe trasee marcate, folosind echipamentul furnizat prin proiect, învățând în același timp regulile elementare ale drumeției. Pot face de asemenea opriri sub formă de popas, își pot instala hamace și pot petrece momente agreabile în mijlocul naturii, dat fiind faptul că orașul Iași este înconjurat de păduri cu marcaje și drumuri forestiere accesibile. Pe distanțe mai lungi, copii se vor deplasa cu autoturismele părinților (acolo unde este cazul), cu sprijinul și participarea acestora. De asemenea, deplasările se pot realiza și în jurul școlii, în jurul localității sau în alte locații de interes (parcuri, grădini, pădure). Pe lângă deplasări, elevii vor avea și sesiuni de informare privind citirea hărților, identificarea traseelor, prim ajutor și alte tematici relevante.

Clubul de drumeții își va fundamenta activitatea pe următoarele principii directoare: comunitate, dezvoltare fizică, creativitate, viața în natură.

În toate activitățile desfășurate, membrii Clubului de drumeții se vor amuza, își vor face (noi) prieteni; vor experimenta lucruri/situații noi; vor conștientiza problemele mediului înconjurător și vor progresa ca mici cetățeni. Vor fi grupați în grupuri, numite patrule (5 membrii per patrulă), respectând principiile clubului de drumeții.

Tipuri de acțiuni ce vor fi întreprinse în cadrul clubului de drumeții: jocuri implicând modele pozitive și negative, exemple, ilustrații, jocuri pentru conștientizarea protejării mediului înconjurător, jocuri de cooperare, alcătuirea de angajamente pentru protejarea mediului, exerciții de prim ajutor, întâlniri cu alte persoane din comunitate, expediții în locuri interesante, familiarizarea cu lumea aventurilor în natură, recunoașterea nevoilor speciale ale celorlalți, jocuri în echipă, alimentație sănătoasă, participare la activități fizice, autocunoaștere, menținerea condiției fizice și a sănătății, gătit în natură, învățarea de poezii și cântece de munte, jocuri de rol, scenete, activități de conservare a mediului (strângerea gunoiului, reciclarea deșeurilor, plantarea de arbuști și flori), organizarea de campanii de ecologizare locale, cunoașterea tradițiilor din alte locuri, aventuri în natură, sporturi, excursii de o zi, drumeții, excursii în weekend, alte activități similare. Aceste acțiuni vor stimula activismul și creativitatea prin abordarea aspectelor privind protecția mediului înconjurător: implicarea copiilor în viața comunității, explicarea asemănărilor și deosebirilor dintre natură și oameni, îmbunătățirea și menținerea calității mediului, dezvoltarea capacității de a gândi critic și creativ, conștientizarea faptului că sunt cetățeni care pot să se implice în rezolvarea unei probleme ce afectează mediul și comunitatea.

Specificul activităților din clubul de drumeții va consta în aplicarea de metode de lucru nonformale, activ-participative și practic-aplicative – jocul ca formă de realizare educațională și distractivă, activități de lucru în echipă – în vederea dezvoltării capacităților socio-emoționale.

Membrii clubului de drumeții se vor forma și dezvolta ca persoane armonioase, independente, responsabile și valoroase pentru comunitatea/societatea în care trăiesc, respectând următoarele cinci principii de bază: autodisciplina; implicarea în activități de cooperare în grup; înțelegerea lumii înconjurătoare, contribuție la construirea unei societăți mai tolerante, descoperirea nevoii de comunitate.

Dintre metodele interactive de învățare ce vor utilizate în cadrul Clubului de drumeții menționăm: ajutor acordat altor persoane (membrii clubului de drumeții vor fi sensibili la problemele celor apropiați, vor vedea că există multe moduri de a-i ajuta pe cei din jur și vor aplica unul din principiile solidarității potrivit căruia trebuie să faci în fiecare zi o faptă bună, oricât de neînsemnată ar părea ea), vizite în natură (o modalitate de lărgire a orizontului), jocuri interactive (mod util de explorare a lumii înconjurătoare), crearea de lucruri noi (de la cel mai simplu desen la modelaj și confecționarea de obiecte diverse și utilizarea unor tehnici/tehnologii noi), cunoașterea altor oameni (membrii clubului de drumeții își pot îmbogăți cultura generală și experiența de viață făcând noi cunoștințe, aflând informații despre locul lor în comunitate și modul lor de viață), interpretare teatrală și muzicală (aceasta metodă stimulează imaginația membrilor clubului și oferă ocazia de a lucra în grup), ascultare de povestiri (povestirea este o manieră eficientă de a comunica și a împărtăși altor copii din propria experiență; în plus, dezvoltă capacitatea de ascultare și imaginația creativă), credințe și principii (se pot folosi imagini și teme care să-i ajute pe membrii clubului de drumeții să se gândească și la alții, ajungând să aibă credințe și valori puternice), participarea la jocuri și activități în aer liber îi ajută pe membrii clubului să aprecieze minunile naturii.

Tema secundară referitoare la nediscriminare va fi abordată prin asigurarea accesului la acțiunile clubului tuturor membrilor grupului țintă care au înclinații pentru acest tip de club, indiferent de vârstă, gen, locație de proveniență, etnie etc. Tema secundară referitoare la inovarea socială va fi abordată prin valorificarea oportunităților locale de integrare a membrilor comunităților defavorizate și prin organizarea de expediții în natură, elevii din clasele primare și cei din gimnaziu colaborând în acest sens.

2. CLUBUL ARTS & CRAFTS

Prin activitățile clubului de ARTS & CRAFTS, ne propunem, folosind mijloacele specifice artelor vizuale, dezvoltarea încrederii copilului în forțele proprii și în capacitatea lui de autodepășire. Promovăm competiția cu propria persoană, depășirea obiectivelor, încurajăm comunicarea și ajutorul între copii, precum și spiritul de echipă. Precizia și atenția la detalii fac din arte o arie care îl ajută pe copil în timp să devină o persoană extrem de răbdătoare, să reușească să-și păstreze  concentrată atenția la sarcinile de lucru (la școală, dar și la maturitate). Arta stimulează procesele cognitive, dezvoltă capacitățile intelectuale ale copilului prin provocarea la gândire și prin stimularea imaginației și creativității. Atunci când studiază artele și se implică activ în activități, copii află o mulțime de informații noi. Au ocazia să discute despre ceea ce fac, să afle detalii esențiale despre arta respectivă și să își îmbogățească astfel cultura generală.

Necesitatea acestei activități vine din activitățile limitate cuprinse în programa școlară în domeniul artelor plastice la nivelul claselor CP - a VIII-a, aceștia având doar posibilitatea de a desena/picta. Elevii cu înclinație spre domeniul artistic nu au posibilitatea să își dezvolte creativitatea și abilitățile în cadrul activităților școlare. În cadrul clubului vor fi prezentate și practicate diverse tipuri de arte plastice și manuale, atât clasice (pictură, desen, broderie, împletit, modelaj în lut etc.) cât și moderne (quilling, origami, creație cu licheni, pictură pe numere etc.). Elevii vor învăța și observa informații teoretice și tehnici de lucru din fiecare tip de artă plastică menționat și vor avea ocazia să creeze propriile lucrări de artă. Instrumentele utilizate vor fi atât din cele clasice, precum pensoane, culori, hârtie, lipici etc., cât și unele inedite, identificate în aer liber, precum frunze, crengi, flori, diverse plante etc.

Toate lucrările artistice create de copii vor fi prezentate părinților și colegilor cu ocazia a diverse expoziții tematice, elevii lucrând de asemenea și diferite obiecte de artă ce vor fi oferite mamelor cu ocazia zilei de 8 Martie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă etc. Oportunitatea de a oferi celor dragi obiecte de artă create de ei înșiși, va avea ca efect sporirea încrederii în sine a elevilor pe de o parte, respectiv a sentimentului de mândrie a părinților, subliniind totodată importanța participării la activitățile educaționale ale copiilor.

Considerăm că activitățile ce vor fi desfășurate în cadrul acestui club vor avea o serie de beneficii asupra copiilor, precum:

Creativitatea - activitățile de artă plastică facilitează dezvoltarea personalității copilului prin valorificarea potențialului creativ, prin stimularea interesului pentru artă și cunoaștere, prin realizarea unor lucrări originale pe teme prestabilite, folosind diferite materiale și tehnici. Copiii vor fi încurajați să se exprime și să își asume unele riscuri prin procesul artistic, aceste provocări dezvoltând sentimentul de inovare, care va fi important în viața lor de adult.

Abilitățile motorii - multe dintre mișcările implicate în artă, cum ar fi ținerea unei pensule, desenarea cu un creion, modelarea unui obiect de lut, mânuirea unui ac de brodat/andrele de împletit, sunt esențiale pentru creșterea abilităților motorii fine.

Dezvoltarea limbajului - elevii vor folosi cuvinte descriptive pentru a discuta despre propriile creații și emoțiile experimentate prin diferitele stiluri de artă, vor învăța noțiuni noi legate de tipuri moderne de artă plastică.

Luarea deciziilor - educația artistică întărește rezolvarea problemelor și gândirea critică. Experiența de luare a deciziilor și posibilitatea de a alege în cadrul procesului de creație, transmite copilului pe viitor faptul că orice situație nou întâlnită are și o rezolvare.

Învățarea vizuală prin simboluri - desenul, sculptura cu lut, quillingul, arta plierii hârtiei prin origami și colajul dezvoltă abilitățile creative, care sunt importante în dezvoltarea inteligenței vizual-spațiale. Aceste informații constau în indicii pe care le primesc de la imagini sau obiecte tridimensionale din mass-media și cărți. Educația artistică învață elevii cum să interpreteze, să critice, să folosească informațiile vizuale și cum să facă alegeri în cunoștință de cauză.

Perseverența - copiii observă că munca și perseverența sunt esențiale pentru a putea realiza obiecte lucrate manual. Această mentalitate va contribui la dezvoltarea deprinderilor fizice și a reflexelor pentru acțiuni repetitive.

Colaborarea - multe dintre formele de artă, cum ar fi colajul, quillingul, modelajul, necesită muncă în echipă. Copiii pot să-și distribuie materialele și responsabilitățile pentru a atinge scopul lor comun. Copiii învață care este contribuția lor la grup ca și parte integrantă a succesului, chiar în cazul în care nu dețin de fiecare dată rolul principal.

Și în cadrul acestui club vor fi integrate într-o măsură pe cât de mare cu putință principii precum nediscriminarea pe orice criteriu, egalitatea de șanse, protecția mediului și dezvoltarea durabilă. Dintre activitățile avute în vedere în acest sens enumerăm: realizarea unor lucrări de artă utilizând materiale reciclate după informarea prealabilă a copiilor asupra efectelor negative ale poluării planetei, realizarea unui desen/a unei picturi prin care este transpusă o imagine ce vizează multiculturalitatea, încurajarea copiilor să coloreze personaje umane cu maro, explicându-le importanța nediscriminării bazate pe etnie/rasă, crearea unui obiect de artă specific culturii rome, povestind copiilor detalii reprezentative legate de moștenirea culturală roma. În plus, printre tematicile ce vor fi abordate în cadrul Clubului ARTS & CRAFTS vor fi prezentate exemple profesionale a unor persoane/personaje ce activează în acest domeniu, va fi analizat parcursul profesional pe care l-au urmat și rezultatele profesionale obținute. Vor fi dezbătute păreri ale elevilor privind activitatea profesională reprezentativă pentru domeniul artelor plastice a femeilor exemplificate, urmărind să li se insufle elevilor din grupul țintă ideea ca prin studiu intens și muncă pot urma orice cariera își doresc și pot obține rezultate profesionale deosebite, indiferent de gen, vârstă, etnie, religie, orientare sexuală etc. Inovația socială în cadrul clubului de arte plastice este dată de invitarea unei persoane ce activează în domeniul artelor plastice, care va prezenta experiența sa în acest domeniu, va demonstra copiilor diverse tehnici de lucru și va motiva copiii să își urmeze visele, stabilindu-le un model de urmat în viață. Ca și în cazul celorlalte cluburi, persoana invitată va fi aleasă astfel încât să aibă un impact semnificativ asupra copiilor, să le înlăture orice prejudecăți discriminatorii pe bază de gen, rasă, etnie, dizabilități, religie, statut social etc.

Temele orizontale la care contribuie această activitate fac referire la principiul egalității de șanse și non-discriminării și cel al inovării sociale.

3. CLUBUL DE ȘTIINȚE ALE VIEȚII

Clubul de științe este cel mai complex club, ce va cuprinde activități dintr-o arie largă, atât din domeniul științelor exacte, cât și din domeniul științelor naturii. În cadrul clubului de științe vor fi abordare activități din domenii precum biologie, chimie, fizică, geografie, geologie, ecologie și matematică. Scopul acestui club este de a contribui, prin experimentare și joc, la asimilarea unor cunoștințe noi și utile, dar mai ales la înțelegerea unor noțiuni elementare din cadrul domeniilor vizate, ajutând copiii să își perfecționeze abilitățile și să își dezvolte deprinderi noi. Este clubul elevilor pasionați de fizică, chimie, biologie, geografie și chiar matematică, unde se pot face experimente și se poate explora partea practică, legată de viața de zi cu zi, în aer liber.

Necesitatea desfășurării acestui tip de activități a fost evidențiată prin analizele de nevoi realizate la nivelul școlilor partenere. Nevoia de aprofundare a noțiunilor practice în domeniul științelor reiese și din diverse studii în domeniul educațional. Studiul „Tendințe în domeniul Studiilor Matematice și Științifice Internaționale” realizat în anul 2019 concluzionează că elevii din România ating cel mai mare grad de analfabetism funcțional dintre statele UE, respectiv că 22% dintre tineri sunt analfabeți funcțional la matematică, chimie, fizică și biologie.

Ca și în cazul celorlalte cluburi, activitățile vor fi structurate pentru ciclul primar și gimnazial, astfel încât, prin joacă, experimente distractive, discuții, elevii vor vedea în practică diverse noțiuni din domeniile menționate, despre care au învățat în cadrul educației formale. Profesorul îndrumător se va asigura că experimentele sunt sigure, nontoxice, colorate și distractive și se vor exemplifica noțiuni de fizică, chimie și va coordona activități și jocuri ce vor ajuta copiii să înțeleagă și să memoreze mai ușor noțiuni de matematică, astronomie, geografie etc.

Îndrumați corespunzător, copiii ajung să experimenteze singuri, să lucreze în echipă, să se implice activ în ceea ce fac. În plus, activitățile desfășurate vor oferi copiilor ocazia de a învăța: noțiuni științifice; să asculte activ și să pună întrebări; să accepte greșelile și să le depășească, gestionându-le corespunzător.

Pe lângă noțiunile teoretice prezentate și aplicabilitatea lor în practică prin diverse experimente, jocuri și activități, elevii vor mai afla informații interesante despre diverse invenții renumite pe plan mondial a unor inventatori români, din trecut sau din prezent, se va discuta despre implicarea femeilor în știință și reușitele lor. Prin organizarea unei drumeții într-una dintre pădurile din imediata apropiere a școlii elevii vor participa la diverse jocuri și activități distractive prin care vor observa detalii legate de floră, faună, geologie și vor avea ocazia să desfășoare activități de ecologizare.

În cadrul clubului de științe vor fi organizate două concursuri de colectare deșeuri (1 concurs între elevii de gimnaziu și 1 concurs între elevii claselor primare) între cele trei școli implicate în proiect, într-o anumită porțiune a pădurii, desfășurat pe echipe, în care fiecare echipa va colecta un anumit tip de deșeu – plastic, sticlă, carton, menajere) în urma căreia li se va sublinia importanța acțiunilor fiecăruia dintre noi asupra mediului. De asemenea, în cadrul acestui atelier, elevii vor afla noțiuni interesante despre corpul uman, vor participa la diverse jocuri de observare a simțurilor omului, dar și de memorare a unor caracteristici/ curiozități ale corpului uman (exemplu: vor lucra în echipa pentru asamblarea/confecționarea unui schelet, vor poziționa corect organele interne).

Beneficiile participării la activitățile clubului de științe asupra copiilor constau în: dezvoltarea abilităților cognitive de cunoaștere și experimentare a fenomenelor fizice și chimice cunoscute; explicarea fenomenelor naturale utilizând cunoștințe și metode (inclusiv observația și experimentul) pentru a identifica probleme și pentru a trage concluzii bazate pe dovezi; dezvoltarea și aplicarea gândirii matematice pentru a rezolva o serie de probleme în situații cotidiene; abilitatea și disponibilitatea de a utiliza moduri de gândire și de prezentare specifice științelor (grafice, formule, reacții chimice, diagrame, modele). Prin participarea activă la club, copiii experimentează și explorează; capătă încredere în ei și în ceilalți copii; își dezvoltă curiozitatea pentru știință; înțeleg mai bine fenomenele prezente în viața de zi cu zi.

În cadrul activităților cluburilor de științe sunt utilizate metode inovative de învățare, elevii având ocazia să pună în practică o serie de noțiuni teoretice din materii precum fizică, chimie, biologie, geografie, matematică, materii care, în cadrul educației formale, sunt abordate numai prin prisma informațiilor teoretice și mai puțin prin practică. De asemenea, în cadrul cluburilor sunt cuprinse măsuri de protecție a mediului (concurs colectare selectivă deșeuri într-o pădure învecinată), egalitate de șanse și nediscriminare (echipe mixte, ce vor cuprinde atât fete cât și băieți, atât copii de etnie roma cât și non-roma; discuții despre inventatori/cercetători femei/ din mediul rural/ de etnie roma).

4. CLUBUL SPORTIVILOR

Scopul urmărit a fi atins prin desfășurarea activităților prevăzute în cadrul Clubului sportivilor este stimularea aptitudinilor sportive individuale, de grup, de echipă, stimularea interesului pentru educație fizică și sport pentru dezvoltarea unui corp sănătos, dar mai ales înlăturarea tuturor stereotipurilor în ceea ce privește activitățile sportive. Este clubul elevilor ce îndrăgesc mișcarea, în cadrul căruia pot experimenta alte activități sportive decât cele practicate de obicei în timpul orelor de educație fizică.

Necesitatea acestui club este dată de gradul redus de participare a elevilor la activități sportive și nivelul limitat de cunoștințe în acest domeniu. În anul 2016, conform statisticilor, 1 din 3 tineri români nu făcea sport. Este important să le oferim elevilor mai multe variante de activități pe care aceștia să le poată desfășura pe parcursul unei zile. Cercetătorii au arătat că elevii au tendința să efectueze mai multe activități fizice atunci când sunt încurajați și când li se oferă oportunitatea de a încerca diferite tipuri de activități fizice. Atunci când le oferim copiilor mai multe variante, aceștia pot să găsească mai ușor activitățile care sunt pe placul lor.

Prin activitățile desfășurate în cadrul Clubului sportivilor, dorim să lărgim orizontul copiilor în materie de activități sportive. Pornind de la acest țel, activitatea clubului va începe cu prezentarea a diferite tipuri de sport către copii. Copiii vor putea vizualiza diverse competiții sportive și își vor îmbunătăți cunoștințele sportive generale învățând principalele reguli de practicare a unor sporturi precum: scrimă, tenis de masă, tenis de câmp, volei, rugby, karate, capoeira, baschet, fotbal, handbal, gimnastică, dansuri sportive, dansuri populare și nu numai.

Pe baza competițiilor și a imaginilor demonstrative vizualizate împreună, vor avea loc discuții pe baza tipului de activitate sportivă analizată, discuții ce vor viza avantajele și dezavantajele practicării acelui sport, aptitudinile necesare etc. Se va pune un accent deosebit pe combaterea discriminării în sport, subliniind în mod repetat faptul că nu există impedimente de gen în practicarea oricărui sport, că oricine, indiferent de sex, poate practica orice sport își dorește, încercând astfel să înlăturăm ideea adânc înrădăcinată în mediul rural în special, conform căreia doar băieții pot juca fotbal sau doar fetele pot juca handbal.

După parcurgerea unei game variate de sporturi și simularea acestora, copiii vor avea ocazia să voteze pentru a se identifica trei sporturi principale preferate. Elevii celor trei școli ce fac parte din clubul sportivilor își vor exprima prin vot secret preferința față de 1-3 sporturi. Opțiunea exprimată de copii se va concretiza în aprofundarea acestor sporturi, organizarea de antrenamente, ce vor avea ca finalitate organizarea unor competiții sportive între elevii celor 3 școli. Formarea echipelor se va face în mod liber, fără discriminare pe niciun criteriu, încurajându-se frecvent ideea de echipe mixte.

Dintre beneficiile participării la activitățile desfășurate în cadrul Clubului sportivilor, enumeram: stil de viață sănătos, copiii care practică un sport nu numai că ajung să aibă un stil de viață sănătos, dar înțeleg și au parte de beneficiile vieții active, atât în copilărie, cât și mai târziu.

Practicarea unui sport ajută copiii să se mențină în formă și să își creeze un stil de viață echilibrat.

Leadership și muncă în echipă

Sporturile de echipă învață copilul despre importanța muncii în echipă. Lecția aceasta va fi utilă atunci când elevii ajung să lucreze în echipă, la școală sau în viața de adult. De asemenea, o echipă le oferă contextul perfect pentru a se putea familiariza cu ideea de lider și a observa ce înseamnă un lider autentic, o abilitate extrem de utilă în viața de adult.

Încredere în forțele proprii

Copilul activ, copilul care e învățat să practice un sport este acela care va avea încredere în forțele proprii și permanent își va antrena stima de sine, într-un context perfect, pe terenul de joc, potrivit Academiei Americane de Pediatrie.

Fair Play

Aceasta este o altă componentă socială foarte importantă. Orice sport (tenis, fotbal, baschet etc.) le va educa copiilor răbdarea și spiritul de fair play. Își vor aștepta rândul, vor învăța să își asculte antrenorul, să își respecte coechipierii și adversarii, să respecte regulile jocului.

Caracterul inovativ în cadrul acestui club este dat de realizarea unor prestații demonstrative de către unul sau mai mulți invitați prin care copiilor li se va prezenta modul de practicare a unui sport. Persoana ce va prezenta un anumit sport elevilor va fi aleasă astfel încât întâlnirea să lase o amprentă asupra copiilor. Va fi invitată fie o femeie ce practică un sport masculin sau viceversa, fie un campion/sportiv renumit de etnie roma sau din Regiunea Nord-Est ce a avut o anumită vulnerabilitate în copilărie (orfan de 1 sau ambii părinți, cu o stare materială precară, cu o anumită dizabilitate etc.) dar totuși a atins anumite performanțe sportive prin muncă asiduă. Prin alegerea invitatului va fi promovată nediscriminarea în sport, elevilor fiindu-le transmisă ideea conform căreia oricine poate practica orice sport își dorește, indiferent de gen, etnie, rasă, dizabilități sau situație materială.

5. CLUBUL DE LECTURĂ POVEȘTILE FERMECATE

Acest club este dedicat copiilor pasionați de lectură și are ca scop fructificarea plăcerii de a citi, respectiv de a pune în scenă anumite întâmplări din cărțile citite, motivarea copiilor să descopere într-o măsură cât mai cuprinzătoare lumea cărților, dar mai ales dezvoltarea competențelor elevilor de a înțelege mesajul textelor citite și îmbunătățirea capacității de a-și imagina acțiunea textului.

Necesitatea implementării acestei activități reiese atât din analizele de nevoi realizate la nivelul fiecărei școli partenere, în cadrul cărora atât părinții, cât și profesorii au considerat necesare acțiuni în acest domeniu, dar și din situația actuală din România, caracterizată de un procent îngrijorător de analfabetism funcțional. În anul 2018, aproximativ 41% dintre persoanele care știu să citească, nu înțeleg ceea ce au citit. Mai precis, aceste persoane pot reproduce verbal sau în scris un text, dar nu îl înțeleg suficient pentru a-l folosi ca resursă în reușita unei acțiuni sau în performanță. Semnele grafice sunt recunoscute, dar conținutul de idei nu este înțeles decât, eventual, la un nivel foarte superficial.

După cum am menționat anterior, activitățile desfășurate în cadrul Clubului de lectură Poveștile fermecate vor fi adaptate nivelului de învățământ frecventat de copii, astfel încât activitățile dedicate elevilor din clasele primare vor cuprinde diverse acțiuni de combatere a analfabetismului funcțional: dezvoltarea competențelor de scris și citit prin joc; dezvoltarea limbajului prin vizionarea și reproducerea de povești și opere; comunicare în grup. Clubul de lectură se poate derula în aer liber, elevii pot citi cu voce tare, ceea ce reprezintă baza alfabetizării. Cititul cu voce tare atrage copiii spre lectură și formează apetitul pentru carte.

În funcție de grupa de vârstă și nivelul educațional al elevilor, în cadrul Clubului de lectură Poveștile fermecate se vor desfășura activități precum jocuri menite să dezvolte arta conversației, în care participanții pot prelua rolul autorului sau al personajelor favorite, din cărțile lecturate. Aceștia pot răspunde întrebărilor adresate de ceilalți participanți. Pornind de la o anumită acțiune lecturată, elevii pot încerca să își imagineze un alt fir epic/alt final al poveștii.

Astfel, esența celor citite va fi înțeleasă și dezbătută, din mai multe perspective.

Redactarea unui jurnal al lecturii

Pornind de la lectura cărții/poveștii alese și pe baza discuțiilor libere, se poate alcătui un jurnal de concluzii/impresii. Acesta poate fi realizat pe parcursul sau la finalul unei tematici/cărți.

Vizionarea unui film inspirat din cărțile citite

Se știe că atât cei mici, cât și adolescenții adoră să urmărească proiecțiile cinematografice inspirate din viața personajelor favorite. În cazul în care există un film adaptat din scenariul unei cărți lecturate, vizionarea acestuia poate deveni o activitate distractivă pentru participanți.

Organizarea unei piese de teatru

Pe baza lecturii parcurse, elevii vor avea ocazia să pună în scenă diverse fragmente reprezentative. Această activitate îi va ajuta să își însușească emoțiile personajului, să își dezvolte abilitățile de exprimare, de limbaj.

Crearea unei proprii povești/poezii

Profesorul îndrumător poate iniția o poveste pornind de la un obiect din jur (un copac, o insectă, un animal etc.), iar copiii vor crea împreună firul epic. Fiecare copil va continua din punctul în care a rămas colegul său, astfel încât toți copiii vor contribui la crearea poveștii/poeziei.

În cadrul Clubului de lectura Poveștile fermecate copiii vor învăța să abordeze cărțile într-un mod creativ și vor deprinde aptitudini precum analiza, percepția, dezvoltarea gândirii analitice și îmbunătățirea capacității de vizualizare prin imaginație. Dezvoltarea cognitivă este accelerată prin lectură. Cititul va ajuta copiii la extinderea vocabularului, la asocierea cuvintelor, la evoluția percepției și analizei detaliilor. Tematicile selectate vor fi diverse, iar tipurile de lecturi vor fi adaptate vârstei copiilor (școală primară/gimnaziu). Lecturile din cadrul clubului vor cuprinde atât titluri din programa școlară, dar mai ales titluri din afara acesteia, ce transmit diverse mesaje cu impact pozitiv în dezvoltarea copiilor.

În clubul de lectură cartea citită este un declanșator, nu o finalitate. Plecând de la carte, copiii vor fi stimulați să creeze, să fie activi în întâlnirea cu povestea și cu ilustrațiile.

Capacitatea de a se exprima și imaginația sunt vitale pentru copii. De aceea, majoritatea activităților din cadrul clubului vor da ocazia copiilor să creeze. De asemenea, aceștia vor fi implicați activ în discuții și diverse dezbateri pe tema cărții citite, menite să conducă la dezvoltarea abilităților de comunicare.

Avantajele participării la activitățile derulate în cadrul clubului de lectură sunt:

  • descoperirea, prin lectură și discutarea textelor propuse a noi modele de viață, a unor principii de viață și punerea în balanță a stilului lor de viață și cel al personajelor descoperite în minunata lume a cărților;
  • dezvoltarea unor abilități sociale, de a face conexiuni prin folosirea propriei experiențe;
  • dezvoltarea aptitudinilor socio-emoționale, îmbunătățirea auto-exprimării și dezvoltarea limbajului;
  • stimularea capacității de receptare a mesajului textului literar sau nonliterar;
  • dezvoltarea interesului pentru lectură;
  • dezvoltarea capacității interpretative, imaginative și creative;
  • dezvoltarea capacității de dezvoltare și exprimare a textului literar;
  • dezvoltarea spiritului de echipă.

În desfășurarea clubului va fi adus cel puțin un element de inovație socială ce va întreține interesul copiilor față de activitatea clubului, dintre care exemplificăm: invitarea unei persoane (copil, femeie, de preferință de etnie roma) ce a scris o carte/poveste pentru copii care să își împărtășească experiența sau să le citească personal copiilor; un actor/o actriță, de preferință de etnie roma/cu o anumită vulnerabilitate, care să împărtășească copiilor reușitele lor.

Elementul inovativ ce va fi adus clubului va urmări să motiveze copiii în a învăța, a munci pentru îndeplinirea viselor, stabilindu-le modele de urmat în viață. Prin tematicile lecturilor abordate se va încerca insuflarea către copii a unor comportamente sociale, care să sprijine protecția mediului, drepturile omului, egalitatea de șanse, nediscriminarea rasială, de gen, culturală, de religie etc.

6. CLUBUL DE FOTOGRAFIE

Scopul acestui club constă în dezvoltarea abilităților spațial-vizuale și creative a copiilor din grupul țintă și a modalităților de exprimare liberă prin intermediul fotografiei. Clubul de fotografie își propune însușirea de către minimum 80 de elevi din grupul țintă a cunoștințelor și a deprinderilor referitoare la utilizarea aparaturii fotografice și a tehnicilor de prelucrare fotografică.

Micii fotografi pătrund în tainele realizării fotografiei clasice și a celei digitale, dobândind noțiuni de bază în tehnica și arta fotografică. Clubul se adresează copiilor pasionați de fotografie, care doresc să acumuleze cunoștințe legate de tehnicile foto. Se pot realiza fotografii atât în aer liber, cât și în natură, se pot realiza expoziții în mediul online, pe platforme/bloguri dedicate, unde cele 3 școli pot colabora cu ușurință, respectând restricțiile impuse de pandemie.

Obiectivele specifice urmăresc creșterea gradului de implicare a locuitorilor din comunitățile vizate prin organizarea de evenimente cu specific cultural de tipul expoziții de fotografie; familiarizarea membrilor grupului țintă cu subiecte teoretice și practice referitoare la: realizarea fotografiei digitale; realizarea fotografiei de tip documentar; proiecte similare celor de organizare a unor expoziții de fotografie; obținerea de fotografii tematice pentru expozițiile de fotografie; realizarea de aplicații practice referitoare la alegerea unor rame pentru fotografii; realizarea de aplicații practice având la bază colajele din fotografii; pregătirea expoziției și vernisarea expoziției.

Ca urmare a participării la activitățile clubului de fotografie, cei 80 de elevi vor avea următoarele beneficii: dezvoltarea abilităților de lucru în echipă; stimularea reflecției asupra realității; dezvoltarea abilităților de exprimare creativă; formarea deprinderilor de bază în fotografie; asumarea unor principii și norme ale eticii fotografiei; stimularea creativității și a spiritului de inițiativă; dezvoltarea încrederii în sine și îmbunătățirea imaginii de sine; dezvoltarea capacității de acțiune pentru rezolvarea unei probleme comunitare; dezvoltarea capacității de interacțiune și susținerea relațiilor comunitare.